תיקון להיתר הכללי להעסקה בשעות נוספות

דילוג לתוכן