פעילות אכיפה הביאה להרשעות בפלילים ולקנסות של עשרות אלפי שקלים

בעקבות ביקורות שערך האגף לאכיפה פלילית במינהל הסדרה ואכיפה שבמשרד העבודה, הוגשו כתבי אישום לבית הדין לעבודה שהובילו לסדרת הרשעות פליליות.

ביקורות שערך האגף לאכיפה פלילית במינהל הסדרה ואכיפה שבמשרד העבודה, הביאו להגשת כתבי אישום לבית הדין לעבודה שהובילו לסדרת הרשעות פליליות; לאחרונה ניתנו מספר גזרי דין בהם הורשעו חברות שפעלו ללא רישיון כחוק, ובתי הדין אף השיתו על אותן חברות ומנהליהן קנסות פליליים בסך עשרות אלפי שקלים.

גזר דין ניתן כנגד חברת ח.ס. בני יוסף (2013) בע"מ ומנהלה, אלסייד חליל, מהיישוב  רהט, שעסקה במתן שירותי כח אדם ואספקת עובדים וזאת ללא שהיה רישיון בידה ממשרד העבודה, כנדרש על פי חוק. בנוסף, החברה לא ערכה, בינה לבין עובדות, הסכמי עבודה בכתב המפרטים את תנאי עבודתן, גם זאת בניגוד לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כח אדם. בית הדין גזר על החברה ומנהלה קנס של 62,600₪ ,זאת, לצד התחייבות להימנע מעבירה למשך שלוש שנים בגובה הקנס המקסימלי.

חוק העסקת עובדים ע"י קבלני כוח אדם קובע כי קבלן כוח אדם או קבלן שירות שמירה/ניקיון מחויב, בין השאר, בקבלת רישיון ממינהל הסדרה ואכיפה. קבלת הרישיון מותנת בבדיקת הרקע ואופן ההתנהלות של החברה ומנהליה או העוסק המורשה, בהפקדת ערובה וכן מאפשרת למשרד לפקח על עבודת הקבלן, ובכך לשמור על עובדיו. החוק גם מאפשר למשרד להגן על העובדים במקרה שהחברה תכריז על חדלות פירעון, ולא תוכל לשלם את שכרם. בנוסף נקבע בחוק עונש פלילי הן על קבלן כוח אדם ו/או כל קבלן שירות המספק שירותים הקבועים בחוק ללא רישיון והן על מזמין שירות, שהשתמש בשירותיו של קבלן הפועל ללא רישיון ועליו האחריות המשפטית לוודא שהקבלן נושא ברישיון על פי חוק. אחריות זו של מזמין השירות נועדה להוות דרך נוספת לשמירה על זכויות עובדים.

גזרי דין נוספים ניתנו כנגד הצוות הלבן בע"מ ועטיה אבו גליון, הבעלים והמנהל של החברה. החברה עסקה כקבלן שירות בתחום הניקיון וקבלן כח אדם מבלי שהחזיקה ברישיון על פי חוק. על החברה והבעלים נגזר קנס של 40,000₪ והתחייבות להימנע מביצוע העבירות בהן הורשעו במשך 3 שנים; על חברת לבן ניקיון ושירותים בע"מ נגזר קנס של 21,000₪ וכן התחייבות להימנע מביצוע העבירות בהן הורשעו למשך 3 שנים, על עבירה של מתן שירותי ניקיון ללא רישיון כחוק ממשרד העבודה. כמו כן, על ראד טלאב אליאור, שעסק כקבלן שירותי ניקיון ללא רישיון כנדרש בחוק, נגזר קנס של 15,000₪ והתחייבות להימנע מביצוע העבירה למשך 3 שנים. 

מנהל האגף לאכיפה פלילית, מר איל אסף: "חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כח אדם בא להגן על זכויות עובדים, בין היתר על ידי החובה לקבל רישיון ממשרד העבודה. זאת, כיוון שהמחוקק רצה להגן על עובדי הקבלן המשתייכים על פי רוב לאוכלוסיות מוחלשות ועובדים בצורת העסקה הנתונה לסיכונים מוגברים. אנו נמשיך בפעילות האכיפה בתחום ועל קבלני שירות ומזמיני שירותים מקבלנים שרוצים להימנע מסנקציות לפעול בהתאם לחוקי העבודה".

עו"ד גלי לוי, התובעת הראשית: "חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, על הוראותיו השונות, נועד למנוע את ניצול עובד הקבלן, להבטיח את זכויותיו ואת רווחתו ולמנוע פגיעה חמורה בביטחון הסוציאלי של העובד, זאת לנוכח התופעה של העסקת עובדים במתכונת קבלנית, אשר הפכה לרווחת במחוזותינו והצריכה הסדרה חקיקתית. ואלו הדברים שנכתבו בהצעת החוק: המחוקק הסדיר בחוק הנ"ל ובתקנות שהותקנו מכוחו את אחריות קבלן כוח האדם והמעסיק בפועל כלפי העובדים. לשם כך קבע החוק משטר של רישוי המחייב, בין היתר, קבלת רישיון על מנת לעסוק כקבלן כוח אדם, וקבועים בו שורה של תנאים למתן רישיון, כגון המצאת ערובה להבטחת מילוי התחייבויותיו של קבלן כוח האדם לעובדיו לאור החשש כי קבלן כוח האדם יפסיק לפתע את פעילותו וייעלם, תוך השארת העובדים – אשר מספרם מגיע לעתים לאלפים – חסרי כול. כמו כן קבועות בחוק סנקציות פליליות על הפרת הוראותיו. ההליכים הפליליים והסנקציות שבצידם נועדו להרתיע מביצוע עבירות אנו פועלים בנחישות כדי שמי שלא עומד בתנאים ולא קיבל רישיון כדין במתחייב, לא יזכה ביתרון על פני קבלנים מורשים בהתאם לחוק ולא יפעל בשוק העבודה".

עוד מאמרים בנושא…

קבלה לעבודה

הודעה בדבר תנאי עבודה

הודעה על תנאי העבודה מעסיק חייב למסור לעובדים הודעה על תנאי עבודתם, לא יאוחר מ-30 ימים מיום תחילת העבודה. לגבי עובדים שטרם מלאו להם 18, יש למסור הודעה לא

קרא עוד »

שתפו:

הקודם
הבא

עוד מאמרים בנושא:

ביטוח פנסיוני

תקופת הזכאות לביטוח פנסיוני

החובה להפריש שיעור משכר העובדים לביטוח פנסיוני, חלה לגבי עובד שמלאו לו 21 שנה, ולגבי עובדת שמלאו לה 20 שנה ועד לגיל פרישה חובה, בתנאי שהעובדים פרש מהעבודה ומשולמת

קרא עוד »
דילוג לתוכן