יום שבתון הוא יום שבו רוב האוכלוסייה או קבוצה מסוימת בתוכה אינה עובדת בשל אירוע מסוים שמתקיים בה.

זה יכול להיות עקב חג דתי שבמסגרתו חל איסור לעבוד, חג לאומי שהוכרז על ידי המדינה, יום שהוגדר כבעל מטרה חשובה שראוי בגינה להשבית את המשק כמו יום הבחירות למשל.

יום שבתון יכול להיות גם לרגל אירוע חד פעמי שמוגדר כבעל חשיבות.

במסגרת יום שבתון יש להתייחס לשני פרמטרים:

  1. קביעת האוכלוסייה שאין להעסיק אותה ביום מסוים.
  2. קביעת גובה התגמול עבור עובדים שאינם עובדים ביום השבתון ועבור העובדים שהחליטו בכל זאת לעבוד באותו יום.