כולנו יוצאים לעבודה כדי להרוויח כסף, וגם מי שמפיק ממקום עבודתו סיפוק והנאה בשורה התחתונה רוצה לקבל תמורה מלאה והוגנת עבור עבודתו.

שכרם של העובדים הוא אחד הממדים הרגישים במקום העבודה ולכן העסקת חשב שכר מקצועי ומנוסה היא חשובה כל כך. ניתן לטעון שחשבי השכר הם שחקן מרכזי בכל עסק, ארגון או חברה היות שהם אמונים על שכרם של העובדים ועל העברתו באופן מסודר.