גיל פרישה מוקדמת, הקבוע בחוק גיל פרישה, הן לגבי עובדת והן לגבי עובד, הוא 60.

עובד ועובדת שהגיעו לגיל פרישה מוקדמת ופרשו מעבודתם מחמת גילם, זכאים לקצבת פרישה (פנסיה), אף אם טרם הגיעו לגיל פרישה, בכפוף לכך שתנאי הביטוח הפנסיוני של העובדים מאפשרים זאת.

יחד עם זאת, ניתן לקבוע בהסכם העבודה, כי גיל הפרישה המוקדמת, המזכה את העובדים בקצבת פרישה, יהיה נמוך מהגיל הקבוע בחוק, ובלבד שהמעסיק יישא בעלויות הנובעות מכך במלואן.

פרישה מוקדמת עשויה להביא להפחתה בגובה קצבת הפרישה (פנסיה). במקרה של פרישה מוקדמת סכום הפנסיה ייקבע לפי הוראות הסכם העבודה או הסכם העבודה הקיבוצי החל על העובד וכן בהתאם לזכויות שנצברו לזכות העובד בקרן הפנסיה. לחיפוש הסכם קיבוצי או צו הרחבה, לחצו כאן.

העלאה מדורגת של גיל פרישה מוקדמת לאשה

לפי החוק, גיל הפרישה המוקדמת לגבי אישה שנולדה, עד לחודש אפריל 1955, עולה בהדרגה, בהתאם לתאריך לידתה. לפירוט העלייה המדורגת של גיל פרישה מוקדמת לאשה, בהתאם לתאריך הלידה.

 
תאריך לידה

גיל הפרישה המוקדמת לאשה שנולדה עד חודש אפריל 1955

עד 4.194756+ 8 חודשים
5.1947 – 12.194957
1.1950- 8.195057 + 4 חודשים
9.1950 – 4.195157 + 8 חודשים
5.1951 – 12.195158
1.1951 – 8.1952​58 + 4 חודשים​
9.1952 – 4.195358 + 8 חודשים
5.1953 – 12.195359
1.1954 – 8.195459 + 4 חודשים
9.1954 – 5.195559 + 8 חודשים

 

עוד מאמרים בנושא פיטורים וסיום תעסוקה…

שתפו:

הקודם
הבא

עוד מאמרים בנושא:

קבלה לעבודה

הודעה בדבר תנאי עבודה

הודעה על תנאי העבודה מעסיק חייב למסור לעובדים הודעה על תנאי עבודתם, לא יאוחר מ-30 ימים מיום תחילת העבודה. לגבי עובדים שטרם מלאו להם 18, יש למסור הודעה לא

קרא עוד »
ביטוח פנסיוני

הזכות לביטוח פנסיוני

משנת 2008 ואילך, חלה חובה לבטח את כלל העובדים במשק בביטוח פנסיוני, כלומר, להפריש שיעור מסוים משכר העובדים, ולהעבירו לגוף פנסיוני שהעובדים בחרו בו.

קרא עוד »
דילוג לתוכן