צו הביטוח הלאומי מבוטחים העוסקים בסוג עבודה מסוים, או נתונים בתנאי עבודה מסוימים, ייחשבו לעניין ביטוח לאומי, כעובדים/כעובדים עצמאים/מי שאינו עובד ואינו עצמאי, ללא צורך במבחנים נוספים.

הדיווח על מבוטחים המסווגים כשכירים על צו הביטוח הלאומי יתבצע על גבי טופס 652.

בצו מפורטות שלוש טבלאות:

התוספת הראשונה מתייחסת לעובד, בגינו המעסיק חייב לנכות דמי ביטוח לאומי ולהעביר את חלקו, כאילו היה עובד שכיר.

בתוספת שלושה טורים:

  • טור א – סוג העבודה.
  • טור ב – תנאי העבודה.
  • טור ג – המעסיק ומשלם דמי ביטוח. 

התוספת השנייה מתייחסת לעובד עצמאי, ובלבד שמתקיימים לגביו התנאים של עובד עצמאי כמפורט בסעיף 1 לחוק.

בתוספת שני טורים:

  • טור א – סוג העבודה.
  • טור ב – תנאי עבודה.

התוספת השלישית מתייחסת למי שאינו עובד שכיר ואינו עובד עצמאי. 

 

 

עוד מאמרים

שתפו:

הקודם
הבא

עוד מאמרים בנושא:

פרסומים

ניוד עובדים

הכללים לניוד עובדים כללי לרשות המקומית, כמעסיק, ישנה הזכות הניהולית לבחון ניוד עובדים מתפקיד לתפקיד, ובלבד  שההחלטה  הינה  החלטה  סבירה  ומידתית ובתנאי שניתנה לעובד הזכות

קרא עוד »
ביטוח פנסיוני

בחירת הגוף והמסלול הפנסיוני

זכות העובדים לבחור את הגוף הפנסיוני העובדים זכאים לבחור את סוג הגוף הפנסיוני שבו יבוטחו, כלומר: קרן פנסיה, קופת גמל או ביטוח מנהלים.

קרא עוד »
ביטוח פנסיוני

שיעור ההפרשות לפנסיה

ההפרשות לביטוח פנסיוני מחושבות כשיעור משכרם של העובדים, וממומנות בחלקן על ידי המעסיק ובחלקן על ידי העובדים (ניכוי משכרם).

קרא עוד »
דילוג לתוכן