טופס 100 – פירוט שנתי של השכר וניכויי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות לעובד; מטרתו לבדוק את הניכויים והחזרת ניכויים עודפים. כל עובד, לצורך תיאום, רשאי לבקש ממעסיקו את הטופס עם פירוט שכר עד 7 שנים אחורה.

טופס 102 – דיווח המעסיק לביטוח לאומי על סך המשכורות, הניכויים וההפרשים שבוצעו עבור העובדים; התשלום והדיווח יבוצעו עד ה-15 לחודש.

טופס 103 – טופס לעובד שכיר המועסק על ידי מספר מעסיקים; ימולא בתחילת העבודה ובתחילת כל שנת מס.

טופס 126 – דוח תקופתי על שכר עבודה או על פנסיה מוקדמת. הדיווח הוא מקוון ונעשה בשלושה מועדים:

  • עד 18.7 בכל שנה – עבור חודשים ינואר עד יוני של אותה שנה.
  • עד 18.1 בכל שנה – עבור חודשים ינואר-דצמבר של השנה הקודמת.
  • עד 30.4 בכל שנה – לגבי שנת המס שקדמה לה.

טופס 211 – טופס תביעה לתשלום דמי פגיעה מעבודה.

טופס 250 – טופס שימלא מעסיק לדיווח על תאונת עבודה לצורך מתן עזרה רפואית לעובד שכיר.

טופס 501 – טופס לתביעת מעסיק להחזר תגמול מילואים ששולם על ידו לעובד.

טופס 644 – הצהרת עובד למעסיק משני לצורך ביצוע תיאום דמי ביטוח על ידי המעסיק המשני – עבור עובד שכיר שעובד בשני מקומות עבודה, משלם הפנסיה – עבור מקבל פנסיה שהינו העובד שכיר במקום אחר, או בעבור מקבל פנסיה משני.

טופס 652 – טופס דיווח על מבוטחים המסווגים כשכירים על פי "צו סיווג מעסיקים".

טופס 752 – בקשה להחזר דמי ביטוח לבעלי הכנסות גבוהות מההכנסה המירבית.

טופס 753 – טופס לתיאום דמי ביטוח לשכירים/מקבלי פנסיה מוקדמת מכמה מקורות, שהכנסתם החודשית עולה על ההכנסה המירבית. 

טופס 1503 – שאלון לבדיקת יחסי עובד-מעסיק לצורך בדיקת זכאות לדמי אבטלה או למענק חייל משוחרר (המעביד ממלא את הטופס).

טופס 1514 – אישור מעסיק על תקופת העסקה, השכר וסיבת הפסקת העבודה של התובע לדמי אבטלה.

טופס 5520 – אישור המעסיק על העסקת עובד יומי.

עוד מאמרים

פרסומים

ניוד עובדים

הכללים לניוד עובדים כללי לרשות המקומית, כמעסיק, ישנה הזכות הניהולית לבחון ניוד עובדים מתפקיד לתפקיד, ובלבד  שההחלטה  הינה  החלטה  סבירה  ומידתית ובתנאי שניתנה לעובד הזכות

קרא עוד »

שתפו:

הקודם
הבא

עוד מאמרים בנושא:

פרסומים

ניוד עובדים

הכללים לניוד עובדים כללי לרשות המקומית, כמעסיק, ישנה הזכות הניהולית לבחון ניוד עובדים מתפקיד לתפקיד, ובלבד  שההחלטה  הינה  החלטה  סבירה  ומידתית ובתנאי שניתנה לעובד הזכות

קרא עוד »
ביטוח פנסיוני

בחירת הגוף והמסלול הפנסיוני

זכות העובדים לבחור את הגוף הפנסיוני העובדים זכאים לבחור את סוג הגוף הפנסיוני שבו יבוטחו, כלומר: קרן פנסיה, קופת גמל או ביטוח מנהלים.

קרא עוד »
ביטוח פנסיוני

שיעור ההפרשות לפנסיה

ההפרשות לביטוח פנסיוני מחושבות כשיעור משכרם של העובדים, וממומנות בחלקן על ידי המעסיק ובחלקן על ידי העובדים (ניכוי משכרם).

קרא עוד »
דילוג לתוכן